Skolas vēsture PDF Drukāt E-pasts

 

Makašānu Amatu vidusskola atrodas senā vēsturiskā centrā 10 kilometrus no Rēzeknes. Makašānu skola pastāv no 1886. gada. 1992.gadā tā tika pārveidota par amatu vidusskolu. Skolā mācās audzēkņi no visiem Latgaes rajoniem, kā arī no Vidzemes un Rīgas.

Ģeogrāfiskā novietojuma un vēsturiski nosacīto apstākļu dēļ Latgalē nav lielu rūpniecības centru. Mālaino pakalnu dēļ te nekad nebūs vērienīgas lauksaimniecības, bet latgalieši jau izsenis pelnījuši iztiku ar amatniecību. Laba meistara darbs allaž ir turēts godā. Šodien amatniecība atdzimst jaunā kvalitātē. Pasaulē arvien vairāk tiek pieprasīti oriģināli izstrādājumi no dabīgiem materiāliem, attīstās lauku tūrisms. Tādēļ amata prasmes apgūšana iegūst ļoti svarīgu vietu lauku cilvēku eksistences nodrošināšanā. Īpaši tas ir attiecināms uz Latgales reģionu, kur ir lielākais bezdarbnieku procents visā valstī. Ņemot vērā to, ka arĪ Latgalē ir sācis attīstīties lauku tūrisms un tiek atjaunots bagātīgais kultūras mantojums, esam pārliecinājušies, ka mūsu skolai arī nākotnē būs nozīmīga loma Latgales lauku jauniešu izglītībā un tradicionālās kultūras popularizēšanā.

Skolu beigušie jaunieši ir spējīgi patstāvīgi savest kārtībā savas mājas, nokomplektēt tās ar oriģinālām mēbelēm un citiem rokdarbiem. Katru gadu vairāki audzēkņi, izstrādājot diplomdarbu, iegūst amata zeļļa kvalifikāciju galdniecībā, kokgriešanā, aušanā un rokdarbos. 70% no Makašānu skolu beigušajiem jauniešiem turpina izglītību dažādās Latvijas augstākajās mācību iestādēs. Viņi studē mājsaimniecĪbu, filoloĻiju, pedagoģiju, jurisprudenci, informātiku, ekonomiku, vēsturi u.c. Pārējie veiksmĪgi atraduši darbu Latgales kokapstrādes uzņēmumos un var nodrošināt sev iztiku. Ap 20% no studējošiem izvēlējušies mācības neklātienes nodaļās, paralēli strādājot.

2011.gadā mūžībā aizgāja Makašānu skolas ilggadēja vadītāja, amatu skolas dibinātāja Lūcija Rancāne. Pateicoties viŅas izcilajai vadĪtprasmei, sirdsgudrĪbai un cilvĒkmĪlestĪbai skola ir nevien izdzĪvojusi cauri gadu desmitiem, bet arī izaugusi par vidusskolu. Lūcijas Rancānes vadībā īstenoti vairāki vērienīgi projekti - iegūtas skolai papildus ēkas, uzceltas trīs jaunas ēkas, skaisti iekopta visa 10 hektārus plašā skolas apkārtne ezera krastā.

pirmais septembris 2011

Novērtējot Lūcijas Rancānes ieguldījumu lauku izglītības attīstībā un ņemot vērā Latvijas inteliģences rosinājumu, Rēzeknes novada dome atbalstīja viņas vārda došanu Makašānu skolai.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 01 jūlijs 2013 11:29
 

Skolas vārda nesēja

lucija rancane

2012.gada 15.martā L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas ilggadējai direktorei, tagad skolas vārda nesējai, apritētu 70 gadi.    

Makašānu skola bija viņas mūža darbs un lolojums, katrs bērns – vērtība mūsu sabiedrībai.

2011 - 2022 © Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola.

Visas tiesības ir aizsargātas.