Skolas misija un mērķi PDF Drukāt E-pasts

Skola kurās ir svarīgs skolēns - cilvēks.

Skolas misija.

Radīt iespēju Latgales jauniešiem iegūt kvalitatīvu profesionāli orientētu vidējo izglītību saskaņā ar novada amatniecības tradīcijām, veidot izpratni par Latgales novada īpatnējo kultūrvidi un vēlmi piedalīties tās kopšanā un tālākā attīstīšanā, kā arī veicināt cilvēkresursu problēmas risināšanu Latgales laukos.

Skolas mērķi.

  • Sniegt bērniem un jauniešiem iespēju iegūt kvalitatīvu profesionāli orientētu pamatizglītību un vispārējo profesionāli orientētu vidējo izglītību.
  • Audzināt izglītojamos patriotismu, tikumību, sociālo atbildību, toleranci. Aktivizēt bērnu un jauniešu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē, veicināt pilsonisko aktivitāti.
  • Saglabāt un attīstīt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, līdzsvarojot mijiedarbību starp vidi un sabiedrību, veicinot tūrisma attīstību un atjaunojot jauniešos interesi par latviešu tradicionālo lauku dzīves veidu un tikumiem.
  • Popularizēt tautas mākslas tradīciju, kultūras mantojuma zinību un amatniecības prasmju apguvi.

 

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 20 oktobris 2017 08:25
 

2011 - 2022 © Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola.

Visas tiesības ir aizsargātas.