Skolas aktualitātes Drukāt

16.03.2013. 12.klases skolniece Inese Civkore kopā ar skolotāju konsultanti Tamāru Pīgozni piedalījāss Latgales reģiona Zinātniski pētniecisko darbu konferencē Daugavpilī.

Inese konferencē prezentēja savu zinātniski pētniecisko   darbu:

„ Pusaudžu un jauniešu vajadzību, to realizācijas rezultātā radušos sajūtu un internetatkarības cēloņsakarības.”