Materiālais nodrošinājums PDF Drukāt E-pasts

Telpas

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, kuras izvietotas vairākās atsevišķās ēkās. Telpu izmantojums ir racionāls, atbilst mācību procesa prasībām un katras telpas specifikai.

 

 Laika posmā no 2007. gada veikti šādi telpu infrastruktūras uzlabošanas darbi:

  • uzcelta skolas jaunā ēka ar amatu darbnīcām, datorklasi, sporta zāli ar palīgtelpām un citiem kabinetiem;
  • ERAF un pašvaldības finansētā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguve Makašānu Amatu vidusskolā” projekta ietvaros veikta dabaszinātņu un matemātikas telpu bloka renovācija – telpu remonts, ūdensvada un centrālās apkures ierīkošana, attīrīšanas iekārtu izbūve;
  • SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros renovēta vizuālās mākslas un tradicionālās amatniecības ēka – „Makašānu Dzīvās mākslas centrs”.

 

Materiāltehniskie resursi

Visas skolas telpas ir apgādātas ar mācību procesam nepieciešamajām iekārtām:

  • kokapstrādes darbnīcas aprīkotas ar rokas un elektriskajiem instrumentiem, stacionārajiem darbgaldiem un putekļu nosūkšanas iekārtām;
  • rokdarbu kabinets aprīkots ar elektriskajām šujmašīnām, adāmmašīnām un citām tekstilmateriālu apstrādes iekārtām;
  • aušanas darbnīca aprīkota ar stellēm;
  • visās mācību telpās pieejams bezvadu internets;
  • dabaszinātņu un matemātikas kabineti aprīkoti ERAF projekta „Kvalitatīva dabaszinātņu apguve Makašānu Amatu vidusskolā” ietvaros;
  • vizuālās mākslas kabinets aprīkots ar multimediju iekārtām, mācību filmām un citiem materiāliem;

Nākotnē plānots papildināt sporta zāles aprīkojumu ar daudzveidīgāku inventāru.

Skolā ir bibliotēka, kurā ir mācību grāmatas, CD, videofilmas, pieejams plašs metodiskās un daiļliteratūras klāsts, vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī periodiskie izdevumi. Ievērojams daudzums grāmatu izvietotas mācību kabinetos.

 

2011 - 2013 © Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola.

Visas tiesības ir aizsargātas.