Vispārizglītojošie priekšmeti PDF Drukāt E-pasts

 

 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas  vispārējās vidējās

 

 profesionāli orientētā virziena izglītības programmas

mācību priekšmetu un stundu plāns 2013./2014.m.gadam IP kods: 31014011

 

Klase

10.kl.

11.kl.

12.kl.

Obligātie mācību priekšmeti

     

Latviešu val.

3

3

3

Literatūra

2

2

2

Matemātika

4

4

4

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Sports

3

3

3

Informātika

2

1

 

Pirmā svešval. - angļu

3

3

3

Otrā svešval. - krievu

3

3

3

Dabaszinības:

     

Bioloģija

   

2

Ķīmija

 

3

 

Fizika

3

   

Vizuālā māksla

2

2

2

Izvēles mācību priekšmeti

     

Ģeogrāfija

1

2

 

Mājsaimniecība

2

2

2

Psiholoģija

   

1

Politika un tiesības

   

2

Ekonomika

 

2

1

       

5. Mācību priekšmeti ar prakt. ievirzi.

     

Kokapstrāde

6

4

6

Tekstildarbi

6

4

6

Skolēna māc slodze

36

36

36

Apmaks. Stundu skaits

42

40

42

Ārpus izglīt. progr. māc. pr.

     

Klases audzin. stunda

4

4

5

Konsult. zin. pētn. darba vad.

 

1

  

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas  pamatizglītības

 profesionāli orientētā virziena programmas

mācību priekšmetu un stundu plāns   2013./2014.m.gadam IP  kods:21014111

 

Izglītības joma un mācību priekšmets

Stundu skaits nedēļā pa klasēm

                 

Klase

                            

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 
                     

Valodas

Latviešu val.

6

6

6

6

5

4

3

3

3

 

Angļu valoda

   

3

3

3

3

3

3

3

             

2

3

3

3


Tehnoloģiu un zinātņu pamati

Matemātika

4

4

4

5

5

5

6

5

5

 

Informātika

       

1

1

1

   
 

Dabaszinības

2

2

2

2

2

2

     
 

Bioloģija

           

2

2

2

 

Fizika

             

2

2

 

Ķīmija

             

2

2

 

Ģeogrāfija

           

2

2

2


Cilvēks un sabiedrība

 

Latvijas vēsture

 

Pasaules vēsture

 

               

2

 

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

         

1

1

1

 
             

1

1

1

 
 

Sociālās zinības

1

1

1

2

2

1

1

1

1

 

Ētika un/vai kristīgā mācība

1

1

1

           
 

Mājturība un tehnoloģ

1

1

1

1

2

2

2/4

2/4

2/4

 

Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2


Mākslas

Literatūra

       

2

2

2

2

2

 

Mūzika

2

2

2

2

2

2

1

1

1

 

Vizuālā māksla

2

2

1

2

1

1

1

1

1

 

Daiļamatniecība

1

2

1

1

         


Kokamatniec./tekstildiz.

       

1

1

1

1

1

Skolēna mācību stundu slodze

22

23

24

26

28

30

32

34

34

 
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 02 decembris 2013 15:12
 

2011 - 2013 © Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola.

Visas tiesības ir aizsargātas.