Sākumskolas izlaidums Drukāt
Otrdiena, 30 maijs 2017 12:00
izlaidums 4kl  1 izlaidums 4kl  3
izlaidums 4kl  6 izlaidums 4kl  7

Kad apkārt viss plaukst un zied, darba ir skaista savā krāšņumā, 4. klases skolēni atvadās no sākumskolas. Gribas viņus salīdzināt ar taureņiem. Kas gan var būt tik draisks un viegls kā taurenis! Cik lielas pārvērtības notiek ar taureni viņa dzīves laikā! Arī mūsu 4. klases skolēni kļuvuši arvien krāsaināki, radošāki, zinošāki, un patstāvīgāki.

Kā varavīksnei ir sptiņas krāsas, tā arī mūsu lielie sākumskolēni ir kā septiņi atšķirīgi, košī un raibi taureņi, katrs ar savu krāsu gammu un talanti.

Topiet arvien radošaki, zinošāki un draudzīgāki! Nebīstieties no grūtībām, jo jūs visu varat!