Meteņi Makašānos Drukāt

metendiena 1  Vairāk foto skati šeit: Meteņi Makašānos 2019

Jau vairākus gadus L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā notiek jautri pavasara sagaidīšanas svētki. Kādā no skolas pagalmiem skolotājas Marijas Andinas un folkloras kopas "Kūkleite" dalībnieku vadībā tiek izdejotas dejas un rotaļas ziemas promdzīšanai, zemes modināšanai un pavasara gaidīšanai – Bļīnu deja, Cūka griķos, Metenītis, Raganiņa un citas.
Notiek arī dažādas spēka un veiklības sacensības. Šogad Meteņi Makašānos bija īpaši ar to, ka jautro pasākumu kuplināja Nautrēnu un Vērēmu skolēni. Izdejojās arī direktores – Iveta Gaile un Gundega Rancāne. Katru gadu pasākuma neatņemama sastāvdaļa ir miežu putras un augļu tējas baudīšana svaigā gaisā, ko spēcīgākie puiši atvizina no virtuves pašu restaurētās kamanās. Pateicamies par sirsnību un sadarbību kaimiņu skolu skolotājām Annai Garančai un Dainai Dērvinkai.
Meteņdienas pasākums skolā ir viens no gadskārtu ieražu svētkiem, kas domāts bērnu un jauniešu izpratnes veicināšanai par latvisko dzīvesziņu, savstarpējas draudzības un tautiskās identitātes stiprināšanai.

Informāciju sagatavoja Gundega Rancāne.